Bước 1:

- Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://zonedns.vn

- Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Bước 2:

- Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 103.28.39.101

- Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 123.30.177.149 bạn phải sửa lại IP.

- Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa. (hình cây bút chì)

- Khung chỉnh sửa sẽ xuất hiện:

- Bạn thay đổi giá trị record từ 103.28.39.101 thành IP mới 123.30.177.149

- Sau khi thay đổi xong bạn click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.

- Tương tự bạn làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:

- Edit bản ghi www.nhankhoavietnam.org và ftp và sửa lại Giá trị Record thành 123.30.177.149

- Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.

- Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần

điền.

Record * tương đương với mọi subdomain. Có nghĩa là khi bạn tạo record * thì mọi subdomain sẽ nhận giá trị IP mà bạn tạo trong record này. Các record A của subdomain trỏ tới IP khác thì sẽ nhận IP khác, không nhận IP của *.

Ví dụ: diendan.nhankhoavietnam.org sẽ nhận IP 103.28.39.101

* Hệ thống sẽ update sau thời gian bạn trỏ từ 1 đến 3h có thể sớm hơn.

Write a comment...