Khi bạn sử dụng dịch vụ Cloud VPS Nhân Hòa cung cấp bạn hoàn toàn chủ động trong việc thao tác điểu khiển Cloud VPS bạn đã đăng ký không phải chờ đợi và phụ thuộc vào bên thứ ba.

Nhân Hòa portal cung cấp cho bạn chức năng điều khiển Cloud VPS cho phép bạn thao tác restart, stop, start Cloud VPS.

Bạn có thể thực hiện điểu khiển Cloud VPS của mình ở 2 màn giao diện.

Đăng nhập portal tại địa chỉ https://portal.cloud365.vn/

Cách 1: Tại giao diện danh sách server

Ở đây mình sẽ chọn Reboot server

Bạn thực hiện các thao tác điều khiển khác tương tự.

Cách 2: Tại giao diện chi tiết của Cloud VPS

Ở đây mình sẽ chọn Restart server.

Hy vọng chức năng điều khiển Cloud VPS giúp bạn quản trị thao tác được thuận tiện hơn.Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa