Khi bạn là người quản trị website cho cá nhân bạn hay tổ chức, doanh nghiệp mà bạn quản lý, thì việc upload, chỉnh sửa source code lên hosting/Cloud VPS để website của bạn có thể hoạt động làm một việc làm bắt buộc. Cách thức truyền thống để bạn upload source lên hosting/Cloud VPS là bạn phải truy cập vào hosting/Cloud VPS đó và thực hiện các dòng lệnh, thao tác trên chính hosting/Cloud VPS đó. Mỗi lần có sự thay đổi bạn phải thao tác rất nhiều nhưng rất dễ có sự thao tác cấu hình sai. Chính vì thế để thuận tiện trong quá trình vận hành người quản trị trường sử dụng những trình quản trị hosting trong việc thao tác với mã nguồn cũng như phân chia tài nguyên máy chủ. Ngày nay DirectAdmin được sử dụng phổ biến trong việc làm control panel.


1. DirectAdmin là gì ?

DirectAdmin (viết tắt DA) là một trình quản lý hosting, DA chạy trên hệ điều hành Linux nhẹ, cài đặt triển khai dễ dàng và hỗ trợ đầy đủ các tính năng cho phép người quản trị dễ dàng quản lý Cloud VPS của mình, cung cấp cho khách hàng một giao diện quản lý đơn giản thuận tiện cho phép quản lý tài khoản hosting.

2. Ưu điểm của DirectAdmin

3. Tính năng và các cấp độ quản lý DirectAdmin

Tính năng cho người quản trị (admin)

Admin là cấp cao nhất, có thể tạo các tài khoản Users, Resellers, Admin, có đầy đủ các quyền quản lý cũng như phần cấu hình trong máy chủ.

Version 1.57.x
Tính năng cho đại lý (reseller)

Resellers là cấp đại lý, có thể tại Users, phân phối tài nguyên và có các bảng điều khiển các user mình quản lý.

Version 1.57.x


Version 1.59.x


Tính năng cho ngường dùng (user)

User là cấp quản lý hosting cho người dùng. Đây là mức thấp nhất trong DirectAdmin.

Version 1.57.x


Version 1.59.x


4. Thông tin quản trị DirectAdmin từ Nhân Hòa

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Cloud VPS có kèm cloud app DirectAdmin của Nhân Hòa, Nhân Hòa sẽ cũng cấp qua email cho bạn một Cloud VPS có cài đặt DirectAdmin với cấu hình (Disk Space, Bandwidth, Database, Ftp Accounts) đúng với lựa chọn của bạn. Nhân Hòa sẽ gửi 1 đường linktài khoản để bạn login vào trang DriectAdmin.


Bạn sử dụng thông tin trong email để login và thao tác với DirectAdmin

Version 1.57.x


Version 1.59.x
Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa