Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sau khi cài đặt Jitsi, mọi người đều có thể vào trang web của chúng ta để tạo phòng họp. Để hạn chế điều này, ta cần tạo một chủ trì (host). Với tính năng này, bắt buộc chủ trì phải có mặt thì phiên họp mới có thể bắt đầu. Tất cả những user khác sẽ không có quyền thực hiện thao tác trên trang web của ta.

Sau đây sẽ là hướng dẫn tạo một chủ trì cho trang Jitsi của bạn.

Chuẩn bị

Imgur

Thao tác

Bước 1:

Sửa file /etc/prosody/conf.avail/<IP_OR_DOMAIN>.cfg.lua

Cụ thể trong bài này là /etc/prosody/conf.avail/meeting1.workfromhome.vn.cfg.lua

  vi /etc/prosody/conf.avail/meeting1.workfromhome.vn.cfg.lua

Tại phần VirtualHost "meeting1.workfromhome.vn". Sửa mục authentication thành

authentication = "internal_plain"

Và thêm đoạn này vào cuối file

VirtualHost "guest.meeting1.workfromhome.vn"
    authentication = "anonymous"
    c2s_require_encryption = false

Bước 2:

Sửa file /etc/jitsi/meet/<IP_OR_DOMAIN>-config.js

Cụ thể trong bài này sẽ là /etc/jitsi/meet/meeting1.workfromhome.vn-config.js

vi /etc/jitsi/meet/meeting1.workfromhome.vn-config.js

Thêm giá trị anonymousdomain: 'guest.meeting1.workfromhome.vn'

Nội dung file tương tự như sau


var config = {
  // Connection
  //

  hosts: {
    // XMPP domain.
    domain: 'meeting1.workfromhome.vn',
    anonymousdomain: 'guest.meeting1.workfromhome.vn',
...

Bước 3:

Sửa file /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

vi /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

Thêm dòng này vào file: org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:<IP_OR_DOMAIN>

Cụ thể ở đây sẽ là org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:meeting1.workfromhome.vn

File sẽ có nội dung tương tự như sau:

root@jitsimeet:/etc/jitsi/jicofo# cat sip-communicator.properties
org.jitsi.jicofo.BRIDGE_MUC=JvbBrewery@internal.auth.meeting1.workfromhome.vn
org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:meeting1.workfromhome.vn

Lưu ý: Nếu muốn backup file này bạn nên lưu file backup ở một thư mục khác để tránh lỗi.

Bước 4:

Khởi động lại dịch vụ

sudo service prosody restart; sudo service jicofo restart

Bước 5:

Thêm tài khoản chủ trì (host)

Cú pháp

sudo prosodyctl register <USERNAME> <IP_OR_DOMAIN> <PASSWORD>

Ví dụ:

sudo prosodyctl register chutrì meeting1.workfromhome.vn Cloud365*&^

Kết quả

Truy cập vào trang Jitsi và tạo một phòng. Sẽ có một thông báo xuất hiện.

Imgur

Click vào ô "I am the host" hay "Tôi là chủ trì" và nhập tên đăng nhập, mật khẩu để bắt đầu cuộc họp.

Imgur

Sau khi vào phòng bằng user chủ trì sẽ thấy thông báo quyền điều hành đã được gán cho ta.

Imgur

Thay đổi dòng user@domain.net tại khung đăng nhập chủ trì thành user@dangdohai.xyz

Imgur

Sửa file app.bundle.min.mapapp.bundle.min.js tại thư mục /usr/share/jitsi-meet/libs

  sed -i 's/user@domain.net/user@meeting1.workfromhome.vn/g' /usr/share/jitsi-meet/libs/app.bundle.min.map
  sed -i 's/user@domain.net/user@meeting1.workfromhome.vn/g' /usr/share/jitsi-meet/libs/app.bundle.min.js

Lưu ý: Chủ trì là người điều hành cuộc họp

Như vậy là ta đã tạo xong một user chủ trì cho các phiên họp trên trang Jitsi của mình. Chúc các bạn thành công!!!


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa

 • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM
 • Hotline: 19006680


Write a comment…