Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hướng dẫn cài đặt SSL free Let't Encrypt trên DierctAdmin

<img src="https://i.imgur.com/8ZsLfyf.png">

2. Thao tác trên GUI DirectAdmin

  • Login DirectAdmin

<img src="https://i.imgur.com/l12U2WP.png">

  • Truy cập vào user của domain cần cài

<img src="https://i.imgur.com/Q0YN1A3.png">

  • Click "SSL Certificates"

<img src="https://i.imgur.com/UG0GrBl.png">

  • Tại mục "SSL Certificates" => "Free & automatic certificate from Let's Encrypt"

<img src="https://i.imgur.com/KkbFOGZ.png">

  • Chờ qúa trình cài đặt SSL diễn ra.

<img src="https://i.imgur.com/plu82ef.png">

Có thể check log ở /var/log/directadmin/system.log để xem

tailf /var/log/directadmin/system.log

Xuất hiện log LetsEncrypt(21616): exit code: 1 là quá trình cài đặt lỗi exit code: 0 là thành công. Nếu có lỗi phải build Let's Encrypt

<img src="https://i.imgur.com/kqR0OkF.png">

<img src="https://i.imgur.com/SfHWDBa.png">

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt
./build rewrite_confs

Sau khi build xong thực hiện lại các bước cài đặtSSL Let's Encrypt và kiểm tra lại

<img src="https://i.imgur.com/qYN1tpN.png">

<img src="https://i.imgur.com/Y428weo.png">

3. Check SSL sau khi cài đặt

<img src="https://i.imgur.com/OTp4Bkl.png">

<img src="https://i.imgur.com/fdDdG7v.png">

Xin cảm ơn!

Công ty phần mềm Nhân Hòa

  • Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
  • Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
  • Hotline: 19006680