Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nói ngắn gọn, cảnh báo này là thông báo trang web này không thể cung cấp kết nối an toàn. Đa phần các trường hợp, cảnh báo xuất hiện sau khi chuyển website từ HTTP sang HTTPS.

Bạn chuyển website từ HTTP sang HTTPS với mong muốn tạo kết nối an toàn hơn.

...

Điều đầu tiên là bạn cần chắc chắn đã có chứng chỉ SSL cho trang web của mình chưa. Nếu không có, bạn có thể lấy từ Hostinger với Nhân Hòa với giá rất rẻ.

Bây giờ, hãy tiếp tục xác định các lỗi https mixed content này bằng 3 phương pháp khác nhau: bằng plugin, web thử nghiệm online inspect element.

...

Page properties
hiddentrue

https://www.hostinger.vn/huong-dan/mixed-content

Related issues