Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Tham gia phòng

Sau khi nhận được đường link vào phòng và code để vào phòng từ giảng viên. Sinh viên click vào đường link sẽ dẫn đến giao diện sau:

...

Tiếp tục nhập họ tên sinh viên và nhấn Join.

Imgur

Cài đặt microphone

Khi vào phòng sẽ thấy giao diện như trong hình. Ta sẽ tùy chọn hình thức âm thanh: Microphone (Nghe và nói) hoặc Listen only (Chỉ nghe).

...

Sau đó chọn vấn đề mà bạn gặp phải (2 khung đỏ bên dưới tương ứng với Người khác không thể nghe thấy tôiTôi không thể nghe thấy gì). Windows sẽ troubleshoot cho bạn.

Imgur

2. Hoạt động của sinh viên trong phòng

2.1. Giao diện phòng

Giao diện sau khi tham gia phòng:

...

  • Có thể sử dụng phần Shared note để chia sẻ link tài liệu, note hoặc truy cập vào link tài liệu, note do người khác chia sẻ.

Imgur

2.2. Hoạt động nhóm

Khi được giảng viên phân vào một nhóm sẽ xuất hiện giao diện.

...

Lưu ý: Tất cả hoạt động của sinh viên trong room này, giáo viên đều có thể nhìn thấy và record lại được.

2.3. Thuyết trình

Khi một sinh viên được giảng viên giao cho quyền thuyết trình. Ta sẽ thấy biểu tượng của sinh viên như sau

...